Kalender - Hälsoval Gävleborg

Möten och aktiviteter som hälsovalskontoret, Hälsoval Gävleborg anordnar 2023.

Dialogmöten

  • 23 mars
  • 19 oktober

Samverkansmöten i samverkansområdena

  • Under oktober/november

Redovisning för kvalitets- och utvecklingsarbeten    

  • Teams 8 november 13.00-16.00
  • Teams 22 november 13.00-16.00