Kommun- och regionsamverkan

Om samverkanslagen, överenskommelser och rutiner vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård vid samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer krav på att alla inblandade aktörer, inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg och kommunerna, samverkar och tar sitt ansvar för planeringen. 

Målsättningen är att patienten ska kunna skrivas hem samma dag som hen är utskrivningsklar oavsett boendeform. 

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård i Gävleborg – Platina id 01-652411 (pdf)

Proposition (2016/17:106) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Aktuellt