Kommun- och regionsamverkan

Information om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer krav på att alla inblandade aktörer, inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg och kommunerna, samverkar och tar sitt ansvar för planeringen. 

Målsättningen är att patienten ska kunna skrivas hem samma dag som hen är utskrivningsklar oavsett boendeform. 

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård i Gävleborg – Platina id 01-652411 (pdf)

Proposition (2016/17:106) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01).
Läs om det nationella arbetet för "God och nära vård"

Aktuellt