Vårdrutiner

Vårdrutiner som kan vara aktuella efter exempelvis SIP eller vårdplanering. Här finns ett urval av rutiner.

Hälsoval Gävleborg

Dokument och rutiner HVK - medicinska dokument, samverkansdokument och administrativa dokument kopplade till Hälsoval Gävleborg

Vårdhygien

Vårdhygieniska rutiner

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

Region Gävleborg inför Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) som stöd i den kliniska vardagen. Både Region Gävleborg och den kommunala hälso-och sjukvården har nytta av kunskapsstödet.

Mer information se Nationellt kliniskt kunskapsstöd.