Psykisk hälsa/ohälsa

I den nationella överenskommelsen mellan staten och SKL har länets kommuner och regionen gjort ett utvecklingsarbete inom området psykisk ohälsa/hälsa. Handlingsplanerna innehåller analyser av befolkningens behov samt aktiviteter som kan svara upp mot dessa genom både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Målen och aktiviteterna gäller både vuxna, barn och ungdomar och med särskilt fokus på befolkningens åldersgrupper 0-24 år. Målet är att stimulera till nya initiativ mellan olika huvudmän för att på så sätt öka samverkan.

Handlingsplan 2022 - Kommuner och region gemensam (pdf)

Sammanställning av uppnådda resultat inom området psykisk ohälsa utifrån handlingsplaner upprättade 2016-2018 - Kommuner och region gemensam (pdf)

Handlingsplan 2022 - Region Gävleborg för utvecklingsinsatser inom området psykisk hälsa (pdf)

Sammanställning av uppnådda resultat inom området psykisk ohälsa utifrån handlingsplaner upprättade 2016-2018 (pdf)

Ungdomar 13-23 år

Enligt överenskommelsen mellan staten och SKL, om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, har en fördjupad analys och handlingsplan gjorts gällande unga inom ungdomsmottagningens målgrupp 13-23 år.

Redovisning av 2019 års stimulansmedel - ungdomsmottagningar i Region Gävleborg (pdf)

Uppföljning och redovisning av uppnådda resultat utifrån ungdomsmottagningarnas handlingsplaner i Region Gävleborg 2016-2018 (pdf)