Överenskommelser

Överenskommelser mellan Region Gävleborg och länets kommuner.

Länsöverenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendeområdet 2019

Länsöverenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendeområdet 2019. Gävleborgs län (pdf)

Denna överenskommelse är beslutad i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gävleborg. Det saknas ett formellt politiskt beslut från varje kommun. Beslutsprocess pågår

Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - överenskommelse

Överenskommelse om samverkan vid utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård inom Gävleborg (pdf)

Svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet - överenskommelser

Överenskommelse - personer med omfattande hälso - och sjukvårdsinsatser som vårdas i hemmet (pdf)

Checklista - personer med omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser som vårdas i hemmet (pdf)

Mall för riskbedömning av svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet (word)

Psykiatri - överenskommelser

Arbets-och ansvarsfördelning för barn och ungdomars psykiska hälsa inom/mellan kommuner och Region Gävleborg 01-497446 

Social bedömning som en del i utredning inför rätten till att gå i särskola 01-492882

Överenskommelse om ansvarsfördelning och samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning 01-174491

Länsledning välfärd - överenskommelse

Överenskommelse om samverkansformer länsledning välfärd

Vård och omsorg till personer i livets slutskede - överenskommelse

Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livets slutskede i Gävleborg (pdf)

Läkar- och hälsoundersökning samt tandhälsoundersökning placerade barn och unga - överenskommelse

Samverkansöverenskommelse gällande läkar- och hälsoundersökning samt tandhälsoundersökning för barn och unga 0-20 år som vårdas utanför det egna hemmet (pdf) (Platina id 01-189759)

SIP i skolan

Överenskommelse mellan Region Gävleborg och länets kommuner (pdf)