Kontakt patientsäkerhet

Samordnare patientsäkerhetsfrågor

John Mälstam
Chefläkare
Patientsäkerhet och vårdkvalitet
026-15 40 82 

Eva Sving
Chefsjuksköterska
Patientsäkerhet och vårdkvalitet
patientsakerhet@regiongavleborg.se 
026-15 85 44

Petra Ferm
Sakkunnig/samordnare
Patientsäkerhet och vårdkvalitet
patientsakerhet@regiongavleborg.se
026-53 16 50

Reidunn Wettermark
Sakkunnig/samordnare
Patientsäkerhet och vårdkvalitet
patientsakerhet@regiongavleborg.se 
0650-367 97 

Margareta Berger
Anmälningssamordnare
Patientsäkerhet och vårdkvalitet
patientsakerhet@regiongavleborg.se 
026-15 44 15