God och nära vård i Gävleborg

I hälso- och sjukvården i Region Gävleborg liksom i landets övriga regioner pågår ett omfattande arbete tillsammans med kommuner och privata vårdgivare för att förbättra tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet i vården. Några konkreta exempel på initiativ och projekt inom omställningsarbetet ges här.

Hur jobbar vi med nära vård?

Vården ska vara lättillgänglig oavsett var man bor. Vård och behandling bör anpassas till individers behov där de befinner sig i livet. Vi ska också se till att vårdens resurser alltid används på ett smart sätt med rätt vård på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ibland räcker det med ett egenvårdsråd via digital chatt, en annan gång krävs ett fysiskt besök och vid allvarligare sjukdom specialistvård på sjukhus.

Genom att utveckla olika vårdtjänster i kombination med ett förändrat förhållningssätt och arbetssätt kan vi stärka samverkan mellan vårdgivare och samarbeta tätare kring patienten, så att vi anpassar våra resurser och gör det lättare för människor i kontakten med vården. En ökad kontinuitet i kontakten med vårdtagare bygger i sin tur trygga relationer som kan öka delaktigheten på hälsofrämjande insatser för en God och nära vård i Gävleborg.