God och nära vård i Gävleborg

Sveriges regioner står tillsammans inför en utveckling av svensk sjukvård. Målet är en God och nära vård: en samordnad och personcentrerad vård nära patienten som ges på rätt vårdnivå och blir ekonomiskt hållbar över tid.

Den demografiska utvecklingen de närmaste decennierna gör att en utveckling av vården är nödvändig: andelen äldre och kroniskt sjuka i befolkningen ökar samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. 

En God och nära vård innebär en klok användning av våra gemensamma resurser. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna kan användas bättre och därmed räcka till fler. 

En God och nära vård fokuserar på en god samverkan kring patienten och ett gott, personligt bemötande. Vi arbetar mer med att förebygga ohälsa, och vi drar mer nytta av modern digital teknik.

Så når vi dit - en färdplan

Klicka på bilden för att se den i större format.

Utvecklingen mot en God och nära vård i Gävleborg har börjat. Digitala hjälpmedel, patientkontrakt, moderna journalsystem och nya samverkansformer mellan vårdgivare är några exempel inom utvecklingsarbetet. Den nationella kunskapsstyrningen säkerställer samtidigt att bästa möjliga kunskap används i varje patientmöte.

Så når vi framgång

Det kommer att ta några år av målmedvetet utvecklingsarbete att anpassa den komplexa hälso- och sjukvården till invånarnas nya behov. Men God och nära vård syftar även till att underlätta för våra anställda och skapa en modern och stimulerande arbetsmiljö. 

Medarbetarnas kompetens och engagemang och en god samverkan mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård utgör grunderna för framgång.

Film: Nära vård - en introduktion (SKR)

"Dags dra på sig patientluvan" - intervju med Tina Mansson Söderlund

Portföljägare:
Johan Kaarme      
Tf hälso-
och sjukvårdsdirektör

Processägare: 
Tina Mansson Söderlund 
Biträdande hälso- 
och sjukvårdsdirektör

Samordnare:
Charlotta Östlund