God och nära vård i Gävleborg

I hälso- och sjukvården i Region Gävleborg liksom i landets övriga regioner pågår ett omfattande arbete tillsammans med kommuner och privata vårdgivare för att förbättra tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet i vården. Några konkreta exempel på initiativ och projekt inom omställningsarbetet ges här.