God och nära vård i Gävleborg

Sveriges regioner har tillsammans börjat förändra svensk hälso- och sjukvård. Vi vill bry oss mer om den unika patientens behov under sin resa genom vården, och lägga mindre fokus på organisation och verksamhetsgränser.

Svensk vård är i medicinsk världsklass. Men tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet i vården har inte varit våra bästa grenar.

I hälso- och sjukvården i Region Gävleborg och i landets övriga regioner pågår nu ett omfattande arbete med att förändra detta tillsammans med kommunerna och privata vårdgivare. Målet är att vården ska vara lättillgänglig oavsett var man bor och att vård och behandling anpassas till patientens behov där hen befinner sig i livet.

För att komma dit behöver vården förändra både förhållningssätt och arbetssätt. Vi ska befria oss från organisationsgränser mellan vårdgivare och samarbeta tätare kring patienten, och vi ska göra det lättare för människor att få kontakt med vården, oavsett var man bor i länet.

Vi ska också se till att vårdens resurser alltid används på ett smart sätt – vi ska ge rätt vård på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ibland räcker det med ett egenvårdsråd via digital chatt, en annan gång krävs ett fysiskt besök på hälsocentral och vid allvarligare sjukdom specialistvård på sjukhus.

Genom utvecklade vårdtjänster och nya arbetssätt, genom stärkt samverkan mellan offentlig, privat och kommunal vård, genom delaktiga patienter och ett större fokus på hälsofrämjande insatser kan vi skapa en God och nära vård i Gävleborg.

Film: God och nära vård i Gävleborg

Film: Nära vård – en introduktion (SKR)

"Dags dra på sig patientluvan" – intervju med Tina Mansson Söderlund

Johan Kaarme,      
hälso- och sjukvårdsdirektör

Tina Mansson Söderlund, 
biträdande hälso- 
och sjukvårdsdirektör

Charlotta Östlund,
samordnare God och nära vård