Filmer och presentationer

Här hittar du filmer, PowerPoint-presentationer, länkar och presentationsmaterial om god och nära vård.

Arbetsplatsträff 2023 om God och Nära vård

PowerPoint-presentationen ger en introduktion till omställningen God och Nära vård och varför samhället måste göra denna omställning.

APT – God och nära vård (PowerPoint)

Presentationen innehåller talmanus som kan läsas av dig som håller arbetsplatsträffen. Innehållet riktar sig till alla medarbetare i välfärdens verksamheter inom våra tio kommuner samt medarbetare inom Region Gävleborg och har producerats av Länsledning Välfärd. Syftet är att ge en grundläggande förståelse för vad begreppet God och Nära vård är och varför samhället måste göra en omställning. 

Använd gärna de avslutande dialogfrågorna som en möjlighet att skapa delaktighet i arbetet framåt.

Övriga filmer och presentationer

God och nära vård i Gävleborg – animerad film om God och nära vård i Gävleborg (3.30 minuter).

Astrid får en plan och en fast vårdkontakt – film om Samordnad individuell plan (SIP) och en fast vårdkontakt för Astrid Josefsson i Järvsö. Samordnade insatser förtydligar förståelsen kring vem som gör vad, och vart man ska vända sig med olika frågor (8.30 minuter).

Anna Lisa besöker digitalt vårdrum – film från Västerbotten om ett virtuellt obemannat hälsorum, som är öppet dygnet runt för vårdtagare i glesbygd (4.10 minuter).

Nära vård – en introduktion – Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Mr Jullens monitorerar sina värden från hemmet – visionär film från Holland om att skapa framtidens vårdinsatser med övervakningstjänst på Slingelands sjukhus i Holland.