Goda exempel - hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete

Hälso- och sjukvården inom Region Gävleborg har en uttalad gemensam målbild: Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient. Här finns några goda exempel på utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården.