Vård på distans är nära vård

Vård på distans är ett sätt att erbjuda en jämlik, trygg och tillgänglig vård oavsett var man bor i länet med hjälp av modern teknik.

Ljusdals kommun är till ytan störst i Gävleborgs län och på grund av avstånden är tillgängligheten till specialistvård begränsad. Genom att utveckla nya sätt för patienter att möta hälso- och sjukvården med hjälp av modern teknik ges förutsättningar för en mer jämlik, trygg och tillgänglig vård oavsett var i länet man bor.

Logopedin och ortopedin på Hudiksvalls sjukhus valdes ut till ett pilotprojekt som startade 2016, därefter har flera verksamheter infört vård på distans som en del i sin mottagningsverksamhet. Hjärnskadeteamet i Sandviken genomför uppföljningar via vård på distans av de patienter som bor i Ljusdals kommun så att personalen slipper resor till Ljusdal. Även BUP i Hudiksvall använder arbetssättet för att familjer från Ljusdal ska slippa resorna och läkare kan arbeta från Gävle.

Bra lösning för patient och vårdpersonal

Eftersom det varit svårt att bemanna barnmottagningen i Bollnäs med läkare åker barnen och deras föräldrar till Gävle eller Hudiksvall för läkarbesök och vissa provtagningar. I mitten på mars 2018 står därför ett vård på distans-rum med videolänk klart även i Bollnäs.

På neonatalavdelningarna i Gävle och Hudiksvall har en mobil videovagn tagits fram för att i förekommande fall användas kunna konsultera specialister runt om i landet och därmed slippa transporter för tidigt födda och sjuka barn och deras föräldrar till andra sjukhus i onödan.

Ökad vårdkvalitet

De verksamheter som infört vård på distans vittnar om att deras insatser når samma goda resultat som vid fysiska möten. Eftersom patienten dessutom slipper långa resor kan modellen innebära att en mer intensivare behandling inom till exempel logopedin kan erbjudas. 

Några av de fördelar med vård på distans är att vårdens resurser används effektivt, bättre ekonomi för patienten, utjämning av vårdköer, kompetenshöjning, bättre samhällsekonomi, minskade koldioxidutsläpp, ett bemötande av befolkningens förväntningar på digital vård.

Film om vård på distans