Digitala vårdtjänster

Region Gävleborg ser digitala vårdtjänster som en självklar och naturlig del av framtidens vård. De kan bidra till en mer tillgänglig, effektiv och jämlik vård.

Utvecklingen av digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren. Det handlar både om kontakt med läkare och andra yrkesgrupper via olika kanaler – video eller chatt – men även andra former av digitala tjänster. En fortsatt bred utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitalisering har stora möjligheter att göra vården bättre, mer jämlik för patienterna och mer effektiv.

Region Gävleborg har påbörjat införandet av den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg. Med hjälp av digital teknik leds invånaren via olika frågor om symtom till en vårdinsats på rätt vårdnivå. Det kan resultera i många olika typer av vård och behandling – från ett enklare råd kring egenvård till fysisk undersökning av läkare.

Ett annat exempel är den digitala bokningstjänsten för vaccinationer mot covid-19 som Region Gävleborg startat. Ytterligare ett exempel hittar vi hos reumatologen, där patienter kan mäta och registrera vissa värden hemma med hjälp av självmonitorering.

Digitalisering är en av vägarna för att klara utmaningen med de kraftigt ökade vårdbehov som en allt större andel äldre kommer att behöva. Det behovet kan inte mötas med mer arbetskraft. Digitaliseringen ger nya möjligheter att ge rätt vård i rätt tid på rätt sätt.