Personcentrerad vård

Varje patient är en egen individ, med egna unika behov och erfarenheter. Inom God och nära vård strävar vi efter att patienten är välinformerad och delaktig i sin vård utifrån sina egna resurser och möjligheter.

Begreppet ”personcentrerad vård” är en beskrivning av god, humanistisk omvårdnad. Patienter betraktas inte främst utifrån ett tillstånd av ohälsa eller funktionsnedsättning, utan utifrån de resurser och möjligheter som varje enskild person har.

Personcentrerad vård innebär ett samarbete mellan patienter, anhöriga och professionella vårdgivare, med patientens egen sjukdomsberättelse som utgångspunkt. Patienten uppmuntras att aktivt delta i planeringen och genomförandet av sin egen vård och rehabilitering. En gemensam överenskommelse och en vårdplan tydliggör mål och strategier för genomförande och uppföljning, på kort och lång sikt.

Att få vara i centrum och så långt det är möjligt inkluderas i alla vårdbeslut och arbetssätt är viktigt och leder till bättre egenvård och bättre samarbete mellan vårdgivare.

Patientkontrakt

Fast vårdkontakt