Personcentrerad vård

Varje patient som söker vård är en unik människa. Vi betraktar inte patienten främst utifrån sin ohälsa eller funktionsnedsättning, utan utifrån de resurser och möjligheter som varje enskild person har.

Personcentrerad vård innebär att patienten står i centrum för vår uppmärksamhet. Målet är att varje person ska känna sig trygg i vården och kunna leva ett så gott liv som möjligt utifrån situationen och sina egna förutsättningar.

Patienten, närstående och vårdens medarbetare gör en plan för vård och behandling tillsammans, med patientens egen vilja och livsmål som utgångspunkt.

Om vi är flera olika vårdgivare inblandade, till exempel från sjukhuset, hälsocentralen och kommunen, hjälps vi åt att samordna vården på bästa sätt.

Tillsammans med patienten tar vi ett gemensamt ansvar för att komma överens om vad som ska hända härnäst och vem som ska göra vad.

Det gör patienten delaktig, ökar tryggheten och lyfter bort onödig oro i vardagen.

Patientkontrakt