Fast vårdkontakt

Region Gävleborg har infört Fast vårdkontakt inom hälso- och sjukvården. Syftet är att samordna patienter med komplexa vårdkontakter för en bättre kontinuitet och högre trygghet. Detta är ett ansvar enligt lag och ett prioriterat arbete under 2018 och 2019.

De flesta patientklagomålen till vården handlar om bristande information och kontakt. Därför har alla patienter enligt lag getts rätten att begära, eller bli erbjudna, en fast vårdkontakt inom hälso- och sjukvården. Patienten har möjlighet att få tillgång till en fast vårdkontakt även i ett annat landsting än där han eller hon är bosatt.

En fast vårdkontakt är en utsedd person som ser helheten och tar ansvar för samordningen av patientens vård.

Lagen om rätten till en fast vårdkontakt gäller även privata vårdgivare.

Mer om Fast vårdkontakt