Min vård Gävleborg, digital vårdtjänst, Sofia Lindstén, kurator på Gävle sjukhus

Min vård Gävleborg ­– Rätt vård i rätt tid på rätt sätt

Min vård Gävleborg är en digital vårdtjänst inom primärvården, den sjukhusbaserade specialistvården och folktandvården.

Mer tillgänglig vård

Den digitala vårdtjänsten är en viktig del för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård. Min vård Gävleborg erbjuder ett flertal tjänster som gör det enkelt för patienterna att kontakta vården, till exempel digitala besök via chatt, ljud eller video. Med tjänsten kan vissa vårdärenden skötas hemifrån. Vården blir härigenom mer tillgänglig för de med långa avstånd till vården eller de som av andra skäl har svårt att fysiskt ta sig till vården.

Nedladdning av appen Min vård Gävleborg

Digitalt när du kan, fysiskt när du behöver

Att använda Min vård Gävleborg utesluter inte fysiska besök. Ibland kan ett digitalt besök resultera i att patienten behöver göra ett uppföljande fysiskt besök hos vården för att exempelvis göra en undersökning eller ta prover. Ett fysiskt besök hos vården kan även resultera i ett digitalt besök för uppföljning. Utöver digitala besök erbjuder Min vård Gävleborg flera typer av vårdtjänster för att göra det enkelt för patienterna att kommunicera med vården, till exempel en meddelandefunktion.

Devisen är digitalt när du kan, fysiskt när du behöver.

Rätt vård i rätt tid på rätt sätt

De digitala lösningarna i Min vård Gävleborg underlättar vårdpersonalens arbete och gör att patienterna snabbare hamnar rätt. Enklare ärenden kan hanteras i Min vård Gävleborg istället för via traditionella remisser, vilket kan minska administration.

Genom att patienterna kan söka vård digitalt, blir alla vårdsökande personer bemötta och får rådgivning på ett likvärdigt sätt.

Målet är att ge rätt vård i rätt tid på rätt sätt.

Nyheter