Utbildning

Utbildningar och övningsmaterial för vårdpersonal och chefer som ska arbeta i Min vård Gävleborg.

Utbildning för vårdpersonal

Som vårdpersonal arbetar du i webbapplikationen Clinic24 för att använda Min vård Gävleborg. Alla som ska arbeta i Clinic24 behöver genomgå utbildning. I utbildningen lär du dig de grundläggande funktionerna för att komma igång att använda digitala vårdtjänster med patienter genom Min vård Gävleborg.

Utbildningen är digital och är uppbyggd på korta filminstruktioner. Den finns tillgänglig i Kompetensportalen och fungerar som en digital manual. Det betyder att den inte kommer att markeras som avslutad när du har gått igenom allt material i utbildningen. Detta för att det ska vara lätt att återvända för att se filmerna flera gånger.

Så här startar du utbildningen

  1. Gå till Kompetensportalen
  2. Sök efter ”IT Clinic24 - Min vård Gävleborg” i kurskatalogen
  3. Registrera dig och starta kursen

Utbildningsmiljö att öva i

Under och efter utbildning i Clinic24 har du möjlighet att testa funktionerna på egen hand i en utbildningsmiljö. Länk och inloggningsuppgifter till utbildningsmiljön får du via kontaktpersonen inom ditt verksamhetsområde eller hos din privata vårdgivare.  

Mer information om utbildningsmiljön samt övningsuppgifter finns sammanställda i dokumentet: