Utbildningsfilmer

Som vårdpersonal arbetar du i webbapplikationen Clinic24 för att använda Min vård Gävleborg. Alla som ska arbeta i Clinic24 behöver genomgå utbildning, den hittar du i Kompetensportalen. För dig som inte har tillgång till Kompetensportalen finns utbildningsfilmerna listade här.

Logga in (4 min) 

Logga ut (1 min)