Barn i Min vård Gävleborg

Här finns utbildningsmaterial om hur Min vård Gävleborg fungerar för barn.

Utbildning

Det är den ordinarie utbildningen som finns i Kompetensportalen eller på Samverkanswebben som gäller även för er som jobbar med barn som patienter. Min vård Gävleborg fungerar i stort sett lika för vuxna och barn, det är endast ett fåtal undantag som ni behöver känna till. 

Nedan hittar ni specifika filmer och lathundar om ombudsfunktionen;

Presentation

En överskådlig presentation över ombudsfunktionen och funktioner gällande barn. Den lämpar sig väl för att använda som underlag på t.ex. APT eller vid utbildningsinsatser internt hos er.

Funktionsbeskrivning

En funktionsbeskrivning som förklarar hur ombudsfunktionen fungerar för barn 0-12 år och deras vårdnadshavare. 

Mognadsbedömning

I kontakten med en ungdom (13-17 år) bör en mognadsbedömning genomföras och dokumenteras. Behovet av mognadsbedömning i kontakt med barn och ungdomar är inget nytt i och med Min vård Gävleborg och här vill vi hänvisa till era egna rutiner kring hur detta hanteras i era verksamheter idag. Till er hjälp i dialogen med barn och ungdomar inför digitala ärenden har vi tagit fram en checklista över ett antal punkter som bör kontrolleras.