Barn som sitter i kvinnas famn. Pratar med Min vård Gävleborg i telefon.

Barn i Min vård Gävleborg

Den 4 oktober öppnar Min vård Gävleborg för barn. Här finns utbildningsmaterial för att hälso- och sjukvårdens verksamheter ska kunna förbereda sig inför starten.

Checklista inför starten

Inför lansering av barnmodellen har en checklista tagits fram för att se hur förberedelserna går ute i verksamheterna. Den har skickats till verksamhetschefer och kontaktpersoner som ska besvara den och skicka tillbaka till dvm@regiongavleborg.se innan den 27 september 2023.

Checklistorna hittar ni även här;

Utbildning

Det är den ordinarie utbildningen som finns i Kompetensportalen eller på Samverkanswebben som gäller även för er som jobbar med barn som patienter. Min vård Gävleborg fungerar i stort sett lika för vuxna och barn, det är endast ett fåtal undantag som ni behöver känna till. 

Nedan hittar ni specifika filmer och lathundar om ombudsfunktionen;

Presentation

En överskådlig presentation över ombudsfunktionen och funktioner gällande barn. Den lämpar sig väl för att använda som underlag på t.ex. APT eller vid utbildningsinsatser internt hos er.

Funktionsbeskrivning

En funktionsbeskrivning som förklarar hur ombudsfunktionen fungerar för barn 0-12 år och deras vårdnadshavare. 

Mognadsbedömning

I kontakten med en ungdom (13-17 år) bör en mognadsbedömning genomföras och dokumenteras. Behovet av mognadsbedömning i kontakt med barn och ungdomar är inget nytt i och med Min vård Gävleborg och här vill vi hänvisa till era egna rutiner kring hur detta hanteras i era verksamheter idag. Till er hjälp i dialogen med barn och ungdomar inför digitala ärenden har vi tagit fram en checklista över ett antal punkter som bör kontrolleras.