Stödmaterial till chefer

Material om Min vård Gävleborg för dig som är chef i hälso- och sjukvården.

Implementeringsplan

Syftet med implementeringsplanen är att göra det tydligt inom verksamhetsområdet vad som behöver göras för att etablera Min vård Gävleborg som ett naturligt verktyg i det dagliga arbetet.