Kända fel i Min vård Gävleborg

Här kan du se vilka fel som finns i Clinic24 och Min vård Gävleborg just nu. När ett fel är rättat så tar vi bort det från den här sidan.

Videosamtal

Tekniska problem med bildkvalitet, bild fryser, ljud försvinner med mera förekommer. Leverantören jobbar hårt på att lösa problemen.

Extern avisering

Vid överlämning av ärende går den externa aviseringen till avsändande enhet istället för mottagande enhet.

Namnet på spädbarn uppdateras inte automatiskt

När ett spädbarn som saknar förnamn i Befolkningsregistret skapas i Clinic24 genereras automatiskt förnamnet Barn i väntan på att barnet ska få sitt riktiga namn. Tyvärr sker ingen automatisk uppdatering av namnet när så skett. Endast leverantören kan uppdatera namnet så kontakta IT-support via (026-1) 53 000 eller it-support@regiongavleborg.se om du upptäcker sådant fall.

Problem med av- och ombokningar från ELVIS

Av- och ombokningar går inte alltid över till Clinic24/Min vård Gävleborg. Felsökning pågår tillsammans med leverantör av ELVIS.

Avisering till fel vårdpersonal i asynkront ärende

Patienten skriver till vårdpersonal i det asynkrona ärendet. Ägaren av ärendet är ledig och meddelandet besvaras av annan vårdpersonal. Ärendet knyts till den vårdpersonal som senast skrev meddelande till patienten vilket ger att när patienten nästa gång skriver i ärendet så presenteras ärendet på startsidan för denna vårdpersonal istället för ägaren av ärendet. Även aviseringen går till den vårdpersonal som senast skrivit till patienten i ärendet.

Ska fungera så här: Ärendet ska presenteras på ägarens startsida och avisering ska gå till ägaren. Det är den personal som skapat ärendet som också är ägare av den.

Digitala kollegor

I menyvalet Digitala kollegor ska man kunna se personal som just nu är inloggade i systemet. Det finns två kända fel relaterade till detta.

  1. Man kan se personal som inte är inloggade och inte har varit i tjänst på länge. Leverantören tror att dessa inte loggat ut ur Clinic24 på korrekt sätt via Logga ut utan endast stängt ned webbläsaren, detta är dock inte bekräftat.
  2. Sökfunktionen fungerar inte som den ska. Man kan få upp Inga andra kollegor online just nu trots att man vet att det finns personal inloggad.

Patient får ”tekniskt fel” vid sökning av lediga tider till läkare (Primärvård Läkare Allmän)

Patient som har en fast läkarkontakt som aldrig har loggat in i Clinic24 kan inte använda bokningsbiljett till rollen Primärvård Läkare Allmän (gäller både manuellt skapade bokningsbiljetter och bokningsbiljett från triage). Orsak till detta är att systemet i första hand ska söka lediga tider hos den fasta läkarkontakten och när inte denne finns som användare i Clinic24 så kan inte systemet söka vidare efter lediga tider hos annan personal.

Detta avhjälps lätt genom att alla läkare som är fasta läkarkontakter för patienter loggar in i Clinic24.

Assisterad triage – resultatet visas endast hos vårdgivare där patienten är listad

Är patienten listad på en privat hälsocentral och patienten har ringt 1177 på telefon och assisterad triage gjorts för patienten så visas resultatet av triageintervjun endast hos den privata vårdgivaren.

SMS till patient i asynkront ärende

Det är en fördröjning innan SMS skickas till patienten när du som vårdpersonal skickat ett meddelande, SMS skickas först efter 2 minuter.