Kontakt

Har du frågor till projektet Digitala vårdmöten (DVM) kontakta dvm@regiongavleborg.se

Projektansvariga

Simon Nilsson
Utvecklingschef hälso- och sjukvården
Projektägare DVM
Ordförande för DVM styrgrupp

Elisabeth Berglönn
Huvudprojektledare DVM