Kontakt

Support för medarbetare:

IT-support 
Vid tekniska frågor eller problem, kontakta Region Gävleborgs IT-support.

Utbildning i kompetensportalen
För instruktioner om hur du använder Clinic24 och Min vård Gävleborg, besök utbildningen som finns i kompetensportalen. Utbildningen är alltid öppen och du kan välja vilka delar du vill se.

Kontaktpersoner
Vid frågor om arbetssätt eller hur du använder Clinic24 och Min vård Gävleborg, vänd dig i första hand till din kontaktperson. Varje verksamhetsområde inom hälso- och sjukvården har utsedda kontaktpersoner som är mer insatta i plattformen. 

Verksamhetsområde Digital vård
Finns inte svar att få hos övriga kontaktytor, kontakta verksamhetsområde Digital vård via dvm@regiongavleborg.se. De ansvarar för utvecklingen av Clinic24 och Min vård Gävleborg.