Dokument och rutiner

Rutiner för Min vård Gävleborg.

Bokningsbiljetter och konsultationer

Externa aviseringar

Fast vårdkontakt och behandlande roll

Formulär

Fraser

Funktionsbeskrivning

Handläggningsråd

Obs! Handläggningsråden är kopior av Platinadokument som används av vårdgivare i Min vård Gävleborg. Länkarna får inte ändras.

Allmäntillståndsbedömning i digital vårdkontakt, barn, triagemotor – Platina id 09-751172 (pdf)

Allmäntillståndsbedömning i digital vårdkontakt, triagemotor – Platina id 09-653325 (pdf)

O-NEWS2 Skala – Platina id 09-709125 (pdf)

Hantering av ärenden

Journalföring

Lathundar

Picsara

Rolltilldelning

Tidböcker

Återkoppling