Dokument och rutiner

Rutiner för Min vård Gävleborg.

Bokningsbiljetter och konsultationer

Fast vårdkontakt och behandlande roll

Formulär

Funktionsbeskrivning

Handläggningsråd

Obs! Handläggningsråden är kopior av Platinadokument som används av vårdgivare i Min vård Gävleborg. Länkarna får inte ändras.

Allmäntillståndsbedömning i digital vårdkontakt, barn, triagemotor – Platina id 09-751172 (pdf)

Allmäntillståndsbedömning i digital vårdkontakt, triagemotor – Platina id 09-653325 (pdf)

O-NEWS2 Skala – Platina id 09-709125 (pdf)

Hantering av ärenden

Journalföring

Picsara

Rolltilldelning

Tidböcker

Återkoppling