Formulär till patient i Min vård Gävleborg

Formulär kan skickas till patienten via Min vård Gävleborg. Formulär kan vara frågor eller skattningar i bland annat förberedande syfte inför ett besök eller som uppföljning av exempelvis behandling.

Formulären i Min vård Gävleborg kan upprättas som ett frågeformulär eller skattningsformulär. Frågeformulär är formulär utan poängsättning i svarsalternativen eller poängräkning. Dessa formulär kan endast skickas ut som fristående formulär.

Skattningsformulär är formulär med poängsättning i svarsalternativen och en sammanräkning av poäng. Skattningsformulär är den enda typ av formulär som kan skickas ut som upprepat formulär i Clinic24 men kan också skickas som ett fristående, enstaka formulär.

Alla formulär som läggs in i Min vård Gävleborg ska genomgå en medicinsk granskningsprocess, se Fråge- och skattningsformulär i Min vård Gävleborg. Beställning och hantering – Platina id 09-650781 (pdf)

Befintliga formulär

Dessa formulär och skattningsformulär är i dagsläget tillgängliga i Min vård Gävleborg.

Beställa nya formulär

Om du vill lägga in ett nytt formulär i Min vård Gävleborg så behöver du göra en beställning.

Fyll i formuläret och skicka underlaget som fil enligt uppgifterna som finns i beställningsformuläret: Beställning formulär (Min vård Gävleborg)