Lathundar

Enkla instruktioner hur du utför olika moment i Clinic24.

Ombudsfunktionen

Logga in/ut

Inställningar

Översikter

Hantera ärenden

Samarbeta

Erbjuda tjänster