Receptförnyelse Min vård Gävleborg

Administrativa tjänster i Min vård Gävleborg

Den 29 januari 2024 kommer administrativa tjänster att lanseras i Min vård Gävleborg. Här finns utbildningsmaterial för att hälso- och sjukvårdens verksamheter ska kunna förbereda sig inför starten.

Checklista inför starten

Inför lansering av administrativa tjänster har en checklista tagits fram för att se hur förberedelserna går ute i verksamheterna. Den har skickats till verksamhetschefer och kontaktpersoner som ska besvara den och skicka tillbaka till dvm@regiongavleborg.se innan den 23 januari 2024.

Checklistan hittar ni även här:

Presentation

Presentationer om vilka administrativa tjänster som ska lanseras samt kortfattat hur de är tänkta att fungera.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om administrativa tjänster i Min vård Gävleborg.

Funktionsbeskrivning

Utbildningsmiljö

Det är möjligt att testa tjänsten för att förnya recept i utbildningsmiljön. Eftersom det är en test-variant av receptförnyelseflödet så finns till exempel inte alla mottagningar med i listan som testpatienten väljer. Även andra mindre detaljer kan skilja sig åt från den färdiga tjänsten som lanseras 29 januari. Genom att testa i utbildningsmiljön kan ni få en god känsla av hur det kommer att fungera både i Min vård Gävleborg och Clinic24.

Material från utbildningstillfällen 

Förnya recept

Intyg

Omboka eller avboka

Preventivmedel