Administrativa tjänster i Min vård Gävleborg

Här finns utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården om administrativa tjänster i Min vård Gävleborg.

Filmer

Filmen Administrativa ärenden i Min vård Gävleborg visar grunderna i hur du som medarbetare hanterar administrativa ärenden i Clinic24.

Funktionsbeskrivning

Lathundar

Överlämna administrativa ärenden i Clinic24 – Platina id 09-830705 (pdf)

Utbildningsmiljö

Det är möjligt att testa tjänsten för att förnya recept i utbildningsmiljön. Eftersom det är en test-variant av receptförnyelseflödet så finns till exempel inte alla mottagningar med i listan som testpatienten väljer. Även andra mindre detaljer kan skilja sig åt från den riktiga tjänsten.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om administrativa tjänster i Min vård Gävleborg.