Gunilla Nyström, diabetessjuksköterska i Söderhamn.

”Roligt att förändra”

Gunilla Nyström jobbar som diabetessjuksköterska på Söderhamn Din hälsocentral och har digitala besök med många av sina patienter. – Att börja med Min vård Gävleborg betyder att man gör en förändring i sitt arbetssätt. Jag tycker att det alltid är roligt att vara med och förändra och utveckla, säger hon.

Gunilla Nyström började tänka på hur hon skulle kunna applicera ett mer digitalt arbetssätt på sina patienter. Hon började ringa in patienter som använder insulin och som hon tänkte sig var med digitala. Därefter började hon konvertera fysiska diabetesbesök till digitala vårdmöten efter överenskommelse med patienten.

– Jag fick göra en kullerbytta med hur jag jobbar med besök. Jag började med att prata med mina patienter. Hos de äldre trevade jag mig fram lite försiktigt och frågade om de hört talas om Min vård Gävleborg och digitala vårdmöten. Patienterna har varit positiva till att prova och tack vare pandemin har många haft videosamtal med barn och barnbarn. Det gjorde det lättare att använda tekniken.

Introducerar det digitala vårdmötet

I slutet av 2021 började Gunilla Nyström jobba med min vård Gävleborg och har sedan dess jobbat med små steg framåt och fått in appen mer i arbetet. Hon använder främst videofunktionen och har vigt sin tid i tidboken till digitala besök på måndagar och fredagar.

Hon informerar alltid patienterna om att det är okej om det inte fungerar med ett digitalt möte och att hon ringer upp och tar det över telefon istället.

– Patienten får fylla i formulär inför besöket och vid det digitala mötet går vi igenom det. Jag försöker få det så likt ett vanligt fysiskt besök som möjligt.

Mindre stress och effektivare besök

Ett fysiskt besök tar 60 minuter samt administrativ tid efter. I dagsläget ligger digitala vårdmöten på 45 minuter, men förhoppningen är att effektivisera ytterligare och komma ner i 30 minuter. Eftersom anteckningar förs direkt behövs inte den efterföljande administrativa tiden. I samband med det fysiska mötet avsattes tid för vikt, midjemått och blodtryck men nu är förhoppningen att patienten tagit dessa innan det digitala mötet.

– Ganska många av mina patienter har investerat i blodsockermätare, blodtrycksmätare och våg för att bli mer delaktiga i sin vård. Då kan vi också prata utifrån resultaten, säger Gunilla Nyström.

Hon upplever mindre stress då de digitala vårdbesöken blir mer effektiva och fokuserade på rätt saker.

– Jag ser det som framtiden och att vi över tid får mer luft i våra tidböcker. I och med att digitala möten är effektivare är det möjligt att få in fler patienter under ett år.

Även patienterna spar tid eftersom de inte behöver resa till hälsocentralen för ett besök.

– Det blir mer flexibelt för de som jobbar och kan ta ett samtal på lunchen istället för att ta ledigt en halvdag för att ta sig fram och tillbaka för ett besök. Det innebär också att färre avbokar sina besök och vi har möjlighet att följa sjukdomen tätare.

Hon poängterar att digitala vårdmöten inte går att ha med alla patienter, men att hon försöker få in fler och fler.

Utvecklande och roligt

En framgångsfaktor i att hon kommit igång med att arbeta mer digitalt tror hon är möjligheten att påverka.

– Jag fick äga frågan själv, vilket gjorde att jag satt mig ner och tänkte igenom hur mina fysiska besök skulle kunna bli digitala.

Gunilla Nyström upplever att arbetet utvecklats till att bli mer intressant och roligt.

– Jag älskar att utveckla och kvalitetssäkra och jag tycker att det här är så roligt. För mig gör det att jag kan jobba hemifrån, få mindre stress och klarar av patienterna på ett annat sätt.

Hon uppmanar fler att arbeta mer digitalt. Gunilla rekommenderar att man först gör en utvärdering över hur arbetssituationen ser ut och hur arbetet kan anpassas utifrån förutsättningarna. Hon tänkte bland annat på hur hon kunde ändra i tidboken, hur många patienter hon har, hur många vårdbesök per vecka och månad. Hon började också se över hur hon jobbade med sina årliga, uppföljande besök.

– Våga! Det utvecklar dig själv och ser till att du hänger med i den digitala världen.