Malin Westling Sundin, fysioterapeut och osteoporoskoordinator

Snabbare utredning och mindre papper med digitaliserad osteoporosprocess

Malin Westling Sundin är en av Region Gävleborgs tre osteoporoskoordinatorer. Sedan mars i år utför hon och hennes kollegor stora delar av sitt arbete med hjälp av Min vård Gävleborg. Det har resulterat i mindre papper och porto men framför allt att patienterna får snabbare tid för utredning.

För invånare som är över 50 år och drabbas av en fraktur (benbrott) ska alltid en bedömning göras om frakturen kan ha samband med benskörhet. Genom Svenska Frakturregistret bevakar osteoporoskoordinatorerna vilka patienter som nyligen drabbats av en fraktur och tar därefter kontakt med patienterna.

– Vi skickar information om benskörhet och ett frågeformulär till patienterna. Utifrån hur patienterna svarar samt deras journal gör vi en bedömning om det finns en hög eller låg risk för benskörhet. Finns en hög risk för benskörhet så erbjuds patienten en bentäthetsmätning, förklarar Malin.

Alla som gett samtycke till att ta emot påminnelse-sms och mejl från Region Gävleborg får från och med mars formuläret via Min vård Gävleborg. Tidigare har allt skickats via vanlig post till patienterna.

– Vi startar en asynkron chatt där vi skriver information vad det handlar om och sedan lägger vi med formuläret som patienten ska besvara. De flesta svarar väldigt fort, ofta inom 1-2 dagar, sedan låter vi chatten ligga öppen att tag till för att kunna stämma av saker längs vägen, berättar Malin.

Ungefär hälften av alla patienter som osteoporoskoordinatorerna kontaktar kan de använda Min vård Gävleborg med. De som inte svarar den digitala vägen får brevet och formuläret hemskickat i stället. Andelen patienter som svarat på formulären har legat på 90 % och den svarsfrekvensen är koordinatorerna måna om att behålla.

– På sikt hoppas vi att vi kan använda den digitala vägen med fler patienter. Det är smidigt för patienten som slipper ta sig till en brevlåda för att posta svarsbrevet, vilket kan vara svårt mitt i vintern om man till exempel har brutit benet, säger Malin.

Förra året skickades nästan 800 brev till berörda patienter. En försändelse består av två papper, ett svarskuvert samt ett kuvert som allting skickas i.

– Det blir mycket papper och med eventuella påminnelsebrev så blir det ännu mer. Det känns jättebra att kunna minska mängden papper. Att erbjuda digital kontakt känns också mer modernt, säger Malin.

Den främsta vinsten med det nya arbetssättet är dock att patienterna kommer vidare för utredning snabbare än tidigare.

– Det kan till exempel vara en patient som fått en fraktur på måndagen. På tisdagen skickar vi ut formuläret i Min vård Gävleborg. Om patienten svarar samma dag så innebär det att vi kan skicka remiss för bentäthetsmätning redan dagen efter benbrottet. Våra kollegor som utför bentäthetsmätningen har märkt att patienterna kommer till dem fortare nu, förklarar Malin och tillägger att med den vanliga postgången tar det betydligt längre tid innan patienten kommer vidare för utredning.

Relaterade länkar

Region Gävleborgs osteoporosvård ligger i framkant