Läkare med arbetsplats Grekland

För Georgios Stivaktakis, specialistläkare på endokrinmottagningen i Gävle, har de digitala funktionerna i Min vård Gävleborg fört med sig nya möjligheter. Sedan oktober jobbar han på distans från sitt hem i Grekland och tar emot sina patienter digitalt.

Georgios på Gävle sjukhus.

Georgios har bott i Gävle och varit anställd i Region Gävleborg i flera år. Nu har han flyttat tillbaka till sitt hemland Grekland tillsammans med sin familj. Jobbet behåller han dock.

– Jag vill inte jobba i offentlig sektor i Grekland, det är inte lika tryggt och inte lika organiserat. Att jobba privat i Grekland skulle innebära en högre lön men också mer stress. Jag tycker att mina arbetstider är bra just nu. Jag jobbar mina timmar och har tid för familjen.

Upplägget är att Georgios har digitala patientbesök under de perioder han jobbar från Grekland. Var tredje månad kommer han till Sverige för att jobba på sjukhuset under två veckor.

– Det blir ett intensivt schema när jag väl är i Sverige. Då har jag fysiska besök hela dagarna, förklarar han och berättar samtidigt att arbetssättet ska utvärderas i februari. Om det fungerar bra så förlänger de arbetssättet med ett år i taget.

När det gäller första besöket med en ny patient föredrar Georgios att möta patienten fysiskt. Uppföljningsbesök går oftast bra att hålla på distans men Georgios poängterar att det är bra att ha en mix mellan olika typer av möten.

– Det är viktigt att patienten inte bara har digitala besök. Jag planerar att ha fysiska besök vart annat år för de patienter som jag träffar årligen.

Redan innan Georgios flyttade tillbaka till Grekland var många av hans arbetsuppgifter sådana som kunde lösas på distans. Tidigare under pandemin testade han även hemarbete. Nu har fler arbetsuppgifter hos endokrinmottagningen fördelats till Georgios med anledning av att de just kan lösas på distans. Det frigör mer tid för kollegorna, som jobbar på plats i Gävle, att träffa patienter för fysiska besök.

– Ungefär 30–40 procent av våra kontakter med patienter är telefonkontakter som går att lösa lika bra på distans. Jag är endokrinkonsult för hälsocentraler och vårdavdelningar. Större delen av konsulttiden gör jag på distans. Även remissgenomgångar, möten och föreläsningar kan ske på distans, förklarar Georgios.

Vidare berättar Georgios att yngre patienter i högre grad är intresserade av digitala besök. De flesta äldre patienter vill hellre komma på fysiska besök. Georgios ser tydliga fördelar för patienterna med de digitala besöken.

– Patienterna uppskattar att de inte behöver ta ledigt från jobbet för att åka till sjukhuset. Nu krävs det bara 20 minuter för att genomföra besöket och det kan patienten till och med göra från jobbet.