Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

De nationella programområdena inom kunskapsstyrningen tar fram gemensamma vårdförlopp inom olika diagnosområden. Syftet är en effektiv och jämlik vård utan onödiga väntetider.

Vårdförloppen grundas på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling och utgår ifrån aktuella och tillförlitliga kunskapsstöd.

Ett vårdförlopp godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapssstyrning Hälso- och sjukvård.

Efter godkännandet fattar Region Gävleborg beslut om hur införandet ska ske i vården och det berörda lokala programområdet har till uppgift att anpassa och införa vårdförloppet.