Kunskapsstöd i vården

I en kunskapsstyrd vård är det viktigt att den bästa kunskapen snabbt börjar användas i varje patientmöte. Kunskapsstöden ska vara lättillgängliga och enkla att använda.

Kunskapsstöd är de vårdprogram, vårdförlopp, riktlinjer, rekommendationer och rutiner som vårdens medarbetare och ledning följer i sitt arbete. Vissa kunskapsstöd är framtagna av regioner, andra av myndigheter, yrkesföreningar eller vårdaktörer inom både primärvård och specialiserad vård. 

Sveriges regioner arbetar tillsammans för att skapa tydlighet och arbeta effektivt med ny kunskap.

Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

Vårdhandboken

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Kunskapsstöd standardiserade vårdförlopp cancer

Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se)