Kunskapsstöd i vården

I hälso- och sjukvården är det viktigt att ny kunskap börjar användas snabbt i mötet med patienterna. Därför behöver kunskapsstöden vara lättillgängliga och enkla att använda.

Kunskapsstöd är de vårdprogram, vårdförlopp, riktlinjer, rekommendationer och rutiner som vårdens medarbetare och ledning följer i sitt arbete. Vissa kunskapsstöd är framtagna av regioner, andra av myndigheter, yrkesföreningar eller vårdaktörer inom både primärvård och specialiserad vård.

I en kunskapsstyrd vård är det viktigt att den bästa kunskapen snabbt börjar användas i varje patientmöte. Kunskapsstöden ska vara lättillgängliga och enkla att använda.

Sveriges regioner arbetar tillsammans för att skapa tydlighet och arbeta effektivt med ny kunskap.

Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

Vårdhandboken

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Kunskapsstöd standardiserade vårdförlopp cancer

Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se)