Kunskapsstyrningsrådet

I Region Gävleborg finns ett Kunskapsstyrningsråd som samordnar det lokala arbetet och driver det framåt.

I Kunskapsstyrningsrådet finns representanter från hälso- och sjukvården, länets kommuner, privata vårdgivare, Folktandvården, Region Gävleborgs förvaltningar för Folkhälsa och hållbarhet samt Forskning och samhällsmedicin.

Ordförande i kunskapsstyrningsrådet är Tommy Stokka, stabschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kontakt: kunskapsstyrning@regiongavleborg.se