Lokala programområden

Här hittar du mer information om de lokala programområdena inom kunskapsstyrningen i Region Gävleborg, vem som är ansvarig för respektive programområde och vad programområdet arbetar med.

I första hand hittar du som vårdgivare rutiner på webbplatsen 1177 för vårdpersonal.

Ansvarig: VC Ambulans och akut verksamhet, Walentin Lindholm

Ansvarig: VC Habilitering/Barnpsykiatri, VC Familjehälsan Kristina Lingman

Ansvarig: VC PV Västra Gästrikland, Jörgen Tranevik

Implementering av nytt vårdförlopp:

 • Osteoporos sekundärprevention

Kontaktperson

Diabetesrådet : Christina Wasberg, christina.wasberg@regiongavleborg.se

Processteam vårdförlopp osteoporos: Monica Sundin, processledare, monica.k.sundin@regiongavleborg.se

Processteam vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår: Kristina Sundvik, processledare, kristina.sundvik@regiongavleborg.se

Ansvarig: Kardiologi, Bartosz Grzymala-Lubanski

Implementering av nytt vårdförlopp:

 • Kritisk benischemi
 • Hjärtsvikt

Kontaktpersoner

Processteam vårdförlopp hjärtsvikt: Ewa Berglund Johansson, processledare, ewa.berglund.johansson@regiongavleborg.se

Processteam vårdförlopp kritisk benischemi: Samuel Ersryd, processledare, samuel.ersryd@regiongavleborg.se

Ansvarig: VC PV Capio, Birgitta Molinder Kjerstensson

Kontaktpersoner

Processteam vårdförlopp svårläkta sår: Eva Sving, processledare, eva.sving@regiongavleborg.se

Ansvarig: VC Specialmedicin, Annika Hillgren Mattsson

Implementering av nytt vårdförlopp:

 • Sepsis

Kontaktpersoner

Elminieringsplan hepatit C: Christian Ehrenborg, vårdenhetschef, christian.ehrenborg@regiongavleborg.se

Processteam vårdförlopp sepsis:Jenny Eriksson, processledare/sepsiskoordinator, jenny.k.eriksson@regiongavleborg.se

Ansvarig: VC Kirurgi, Elisabeth Wicklén

Kontaktperson: tf VC Kvinnosjukvård, Zohreh Khosh Bakht

Implementering av vårdriktlinje:

 • Handläggning i graviditetsvecka 41

Ansvarig: Avdelningschef Folkhälsa och hållbarhet, Hanna Höghielm

Implementering av vårdprogram:

 • Ohälsosamma levnadsvanor

Information och vägledning till vårdgivare om levnadsvanor

Kontaktpersoner

Lokal arbetsgrupp för riktade hälsosamtal: Hanna Höghielm, programområdesansvarig, hanna.hoghielm@regiongavleborg.se

Ansvarig: VC PV Ljusdal, Anna Andersson

Implementering av nytt vårdförlopp:

 • KOL

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp inom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Vårdförlopp KOL | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Kontaktpersoner

Astma/KOL-råd tillika processteam vårdförlopp KOL: Damjana Palcic Berce, processledare, damjana.palcic.berce@regiongavleborg.se

Ansvarig: VC Internmedicin, Stefan Soneberg

Ansvarig: VC Laboratoriemedicin, Tova Johansson Marknell

Ansvarig: VC Specialmedicin, Annika Hillgren Mattsson

Implementering av nytt vårdförlopp:

 • Stroke/TIA

Ansvarig: VC Operation Bollnäs, Lena Pettersson

Implementering av vårdprogram:

 • Kronisk Njursjukdom

Remisskriterier och kontaktvägar till specialist i njurmedicin Region Gävleborg – Platina id 03-664598 (pdf)

Ansvarig: VC Anestesi, Johnny Hillgren

Ansvarig: Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör (HSD), Nära vård, Tina Mansson Söderlund

Ansvarig: VC Vuxenpsykiatri, Anna Sundqvist

Implementering av nytt vårdförlopp:

 • Schizofreni förstagångsinsjuknande

Ansvarig: VC Paramedicin, Anders Rhodin

Implementering av nytt vårdförlopp:

 • Generisk modell rehabilitering

Kontaktperson

LAG Rehabilitering: Kristin Vandér, sammankallande, kristin.vander@regiongavleborg.se 

LAG Försäkringsmedicin: Anette Kjellin, sammankallande, anette.kjellin@regiongavleborg.se

Ansvarig: VC Specialmedicin, Annika Hillgren Mattsson

Implementering av nytt vårdförlopp:

 • Reumatoid artrit del 1

Kontaktperson

Vårdförlopp reumatoid artrit: Anders Lind, vårdenhetschef, anders.lind@regiongavleborg.se

Ansvarig: VC Ortopedi, Anette Lund

Implementering av nytt vårdförlopp:

 • Höftledsartros primärvård

Implementering av vårdprogram:

 • Distal radiusfraktur

Kontaktperson

Processteam vårdförlopp höfledsartros: Magnus Holm, processledare, magnus.holm@regiongavleborg.se

Ansvarig: VC Barn- och ungdomssjukvård, Anna Styf

Centrum för sällsynta diagnoser – Region Gävleborg

Ansvarig: Folktandvården, Bengt Vikman

Ansvarig: VC Ögon, Sandra Andersson

Implementering av vårdriktlinjer:

 • screening och behandling av uveit vid juvenil idiopatisk artrit (JIA)
 • Ögonuppföljning vid idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH)

Kontaktperson

Palliativa rådet: Tina Mansson Söderlund (ordförande), tina.mansson.soderlund@regiongavleborg.se

Ansvarig: VC ÖNH, Sandra Andersson

Kontaktperson

Processteam vårdförlopp grav hörselnedsättning: Marie Ståhl, processledare, marie.stahl@regiongavleborg.se