Programområde cancersjukdomar och cancerstrategin

Lokalt programområde Cancersjukdomar ingår i nationell kunskapsstyrning.

  • Cancerstrategi Gävleborg är en del av den nationella satsningen på cancervård och målet är att öka patienternas delaktighet och ställning, förbättra väntetider i vården, förbättra cancer prevention och tidig upptäckt samt verka för ökad forskning och innovation.
  • Cancerrehabilitering ska ingå i alla delar. Den långsiktiga inriktningen omfattar alltså hela vårdkedjan. Detta för en effektiv och jämlik cancervård.
  • Kunskapsstyrning