Cancerstrategi Gävleborg

Gävleborgs lokala handlingsplan är en del av den sjukvårdsregionala handlingsplanen och utgår från nationella cancerstrategin.

Gävleborgs lokala handlingsplan cancersjukdomar

Organisation, ledning och styrning

Styrgruppen för cancersjukdomar (tidigare cancerrådet) har sex arbetsmöten per år. Fokus för styrgruppen är cancerstrategins olika delar.

Programansvarig är också representant i den sjukvårdregionala styrgruppen för cancersjukdomar (RCC Uppsala Örebro).

Organisation lokalt programområde cancersjukdomar

Organisationsbild över lokalt programområde (LPO) cancersjukdomar med dess strategi- och uppföljningsområden. (pdf)

Organsiationsbild lokalt programområde cancersjukdomar