Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Cancer utan känd primärtumör, CUP, betyder att man har en metastas i kroppen men själva primärtumören som ibland även kallas ursprungstumören är okänd. Cancer utan känd primärtumör, CUP, betyder att man har en metastas i kroppen men själva primärtumören som ibland även kallas ursprungstumören är okänd.

CUP är förhållandevis vanligt med ca 1 300 nya fall per år i Sverige. Medianåldern vid diagnos är ca 60–70 år. Sjukdomen är marginellt vanligare bland kvinnor. I diagnostiseringen av cancer utan känd primärtumör, CUP, eftersträvas cytologisk eller histopatologisk verifikation, men diagnosen C80.0 kan sättas då utredningen enligt detta standardiserade vårdförlopp inte har påvisat en organspecifik tumör oavsett om patienten har en cytologiskt eller histopatologiskt verifierad cancer eller inte. 

Vårdförlopp

Vårdförlopp okänd primärtumör – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion – cancer utan känd primärtumör

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss 

Remiss skickas till:
Kirurgmottagning 
Hudiksvalls sjukhus
Kungsgatan 33 -742-
824 81 Hudiksvall

Kirurgmottagning 
Gävle sjukhus
Lasarettsvägen 1 -58-
801 88 Gävle

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Cancerfonden om okänd primärtumör

Rutiner

KVÅ-kodning CUP

Processbeskrivning CUP

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator

Endoskopienheten Gävle 026-63 73 59

Kirurgmottagning Hudiksvall 0650-918 07