Penis

Varje år diagnostiseras knappt 100 män med invasiv peniscancer, och drygt 40 med carcinoma in situ. Därutöver finns det enstaka fall av distal uretracancer. Peniscancer är vanligast i högre åldrar, med en kraftigt stigande incidens efter 60 år, men även yngre män kan drabbas.

Kurativt syftande kirurgi ska göras vid nationellt centrum för Gävleborg i Örebro.

Femårsöverlevnaden är 73 procent och endast ett fåtal har spridd cancer redan vid diagnos. Carcinoma in situ har en mycket god prognos men kan över tid progrediera till invasiv cancer. Prognosen är främst avhängig förekomsten av lymfkörtelmetastaser.
Vårdförloppet omfattar diagnoserna C60, C68, D07.4. Samtliga nyupptäckta fall och återfall ska anmälas till nationell MDK via regionalt centrum och Gävleborgs ingång är via Universitetssjukhuset Örebro.

Vårdförlopp

Vårdförlopp peniscancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion peniscancer – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Rutiner

KVÅ-kodning peniscancer

Processbeskrivning peniscancer

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Aleris Bollnäs 0278-383 37

Kirurgmottagning Gävle 026-15 76 86

Kirurgmottagning Hudiksvall 0650-928 41