Nationell patientöversikt, NPÖ

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos regioner, kommuner och privata vårdgivare i hela landet.

Instruktioner för personal

Så här inhämtar du samtycke för sammanhållen journalföring och läkemedelsförteckning från e-Hälsomyndigheten

Så här loggar du in i NPÖ 

Frågor och svar om NPÖ 

Användarguide NPÖ från Inera (pdf)

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmerna kommer från Inera och finns på YouTube. Filmerna innehåller testdata.

Introduktion - NPÖ 

Inloggning - NPÖ

Startsidan- NPÖ

Översikt - NPÖ

Informationstyper - NPÖ

Inloggning NPÖ

Inloggning NPÖ

NPÖ demomiljö 
I demomiljön kan du testa och se hur applikationen fungerar.

Rutiner NPÖ

Sammanhållen journal - direktiv (pdf) 

Patientbegärd spärr - rutin (pdf) - Beställ broschyr på beställningswebben

Patientinformation NPÖ 

Patientinformation om spärr av journal (pdf)