Samordnare funktionsnedsättning

Uppgifter

Samordnare funktionsnedsättning har till uppgift att:

 • Synliggöra funktionsnedsättningsfrågor för tjänstemän och förtroendevalda inom Region Gävleborgs verksamheter.
 • Ge och få aktuell information från brukar- och intresseorganisationerna samt enskilda personer.
 • Aktivt samarbeta med kommunala motsvarigheter till samordnare funktionsnedsättning i gemensamma frågor rörande funktionshinder.
 • Medverka i utvecklingen av Länets Funktionsrättsråd och det Centrala Samverkansrådet
 • Medverka till brukarrådens utveckling.
 • Ansvara för Region Gävleborgs bidrag till brukar- och intresseorganisationer i länet

Samverkan

Samordnare funktionsnedsättning samverkar med:

 • Brukarråd
 • Brukar- och intresseorganisationer
 • Länets kommuner
 • Region Gävleborgs övriga verksamheter
 • Övriga regioner/landsting

Kontakt samordnare funktionsnedsättning

E-post

Elisabet Sundgren, elisabet.sundgren@regiongavleborg.se 

Telefon

Växel: 026-15 40 00
Direkt: 072-214 52 82

Postadress

Samordnare funktionsnedsättning
HoS ledningsstöd
Budstation 71
801 88 Gävle

Besöksadress

Gävle sjukhus, hus 21, ingång 12, Gävle