Samordnare funktionsnedsättning

Uppgifter

Samordnare funktionsnedsättning har till uppgift att:

 • Synliggöra funktionsnedsättningsfrågor för tjänstemän och förtroendevalda inom Region Gävleborgs verksamheter.
 • Ge och få aktuell information från brukar- och intresseorganisationerna samt enskilda personer.
 • Aktivt samarbeta med kommunala och regionala motsvarigheter till samordnare funktionsnedsättning i gemensamma frågor rörande funktionshinder.
 • Medverka i utvecklingen av Länets Funktionsrättsråd och det Centrala Samverkansrådet.
 • Medverka i nätverk för funktionsnedsättning och delaktighet.
 • Medverka till brukarrådens utveckling.
 • Arbeta för ökad tillgänglighet i lokaler och byggnader.
 • Tillsammans med enhetschef ansvara för Region Gävleborgs bidrag till brukar- och intresseorganisationer i länet.

Samverkan

Samordnare funktionsnedsättning samverkar med:

 • brukarråd
 • brukar- och intresseorganisationer
 • länets kommuner
 • Region Gävleborgs övriga verksamheter
 • övriga regioner.

Kontakt samordnare funktionsnedsättning

Jenny Blom Halling, jenny.blom.halling@regiongavleborg.se

Växel: 026-15 40 00
Direkt: 072- 082 55 17

Postadress

Samordnare funktionsnedsättning
HoS ledningsstöd
Budstation 71
801 88 Gävle

Besöksadress

Gävle sjukhus, hus 21, ingång 12, Gävle

Kontakt enhetschef ledningsstöd

Elisabet Sundgren, elisabet.sundgren@regiongavleborg.se 

Växel: 026-15 40 00
Direkt: 072-214 52 82

Postadress

Enhetschef Ledningsstöd
HoS ledningsstöd
Budstation 71
801 88 Gävle

Besöksadress

Gävle sjukhus, hus 21, ingång 12, Gävle