Utvecklingsarbeten

I den målrelaterade ersättningen erhålls ersättning för kvalitets/utvecklingsarbete på hälsocentralen.

Syftet är att ge möjlighet för hälsocentralen att utveckla verksamheten för att ge bättre vård till patienten inom områdena:

  • Somatiskt kronisk sjuka
  • Psykisk ohälsa
  • Förebyggande arbete
  • E-Hälsa

Redovisning av utvecklingsarbeten 2019

Under två eftermiddag i november redovisade chefer och medarbetare på länets hälsocentraler pågående utvecklingsarbeten.

BOA på arabiska Andersberg Din Hc 2019 (pdf)
Capio Utvecklingsarbete (pdf)
Diabetesskola VO primärvård Västra Gästrikland 2019 (pdf)
Digitala vårdmöten Ljusne Hälsocentral 2019 (pdf)
Förbättringsarbete SIP- Samordnad Individuell Plan Sandviken södra Din hc 2019 (pdf)
Praktikertjänst24 Eira Hc 2019 (pdf)
Psykisk ohälsa Edsbyn Din Hc 2019 (pdf)
Psykosociala teamet på hälsocentralerna i Färila,Järvsö och Ljusdal 2019 (pdf)
Samtalsgrupp för patienter äldre än 65 år Varvet Hc 2019 (pdf)
Seniorgrupp Hedsunda Färnebo Din Hälsocentral 2019 (pdf)

Redovisning av utvecklingsarbeten 2018

Under två eftermiddagar i november 2018 redovisade chefer och medarbetare på länets hälsocentraler pågående utvecklingsarbeten.

ACT Bergsjö Din hc 2018 (pdf)
Att effektivisera flödet psykiskt ohälsa för patienter Edsbyn Din hc 2018 (pdf)
Distriktssköterskemottagningen Sandviken Södra Din hc 2018 (pdf)
Drogscreening Doktorma hc 2018 (pdf)
Gruppträning för äldre Strömsbro Din hc 2018 (pdf)
Hälsofrämjande etablering av nyanlända Andersberg Din hc 2018 (pdf)
Kvalitetsledningssystem Hälsovalet - Varvet, E-Hälsan och Ljusne hc 2018 (pdf)
Livsstilscentrum VO Ljusdal 2018 (pdf)
Medicinsk kvalitet - utifrån QPI Capio Gävle 2018 (pdf)
Online-tjänst hos Aleris 2018 (pdf)
Plusmottagning Aleris hc Bollnäs 2018 (pdf)
TIPPA projektet Hedsunda Färnebo Din hc 2018 (pdf)