Utvecklingsarbeten

I den målrelaterade ersättningen erhålls ersättning för kvalitets/utvecklingsarbete på hälsocentralen.

Syftet är att ge möjlighet för hälsocentralen att utveckla verksamheten för att ge bättre vård till patienten inom områdena:

  • Somatiskt kronisk sjuka
  • Psykisk ohälsa
  • Förebyggande arbete
  • E-Hälsa

Redovisning av utvecklingsarbeten 2019

Under två eftermiddag i november redovisade chefer och medarbetare på länets hälsocentraler pågående utvecklingsarbeten.

Redovisning av utvecklingsarbeten 2018

Under två eftermiddagar i november 2018 redovisade chefer och medarbetare på länets hälsocentraler pågående utvecklingsarbeten.