Infektionsverktyget

Antibiotika måste användas rationellt - rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid. Infektionsverktyget är ett IT-stöd för att underlätta detta.

När antibiotika ordineras inom specialistvårdens läkemedelsmodul visas en textruta med ett antal frågor som måste besvararas för att komma vidare. Det ger möjlighet att se aktuella läget av infektioner, ordinationer med mera.