SBAR - Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation

En effektiv och säker kommunikation är viktig för att minska risken för vårdskador.

SBAR (Situation. Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation) är ett väl beprövat kommunikationsformat som används i komplexa arbetsmiljöer för avstämning och ger en förutsägbar struktur för kommunikationen.

KTC genomför utbildningar inom SBAR KTC - Kliniskt träningscentrum och hjärt- och lungräddning.