Brukarråd syn

Brukarrådet är ett mötesforum för företrädare för brukar/intresseorganisationerna inom Synskadades riksförbund, Unga synskadade Region Mitt och Region Gävleborgs ansvariga för verksamhetsområde ögon, Syncentralen, KOM-X och samordnare funktionsnedsättning.

Brukarrådets möten ska innehålla ömsesidigt utbyte av information om aktuellt läge i organisationerna.