Länets funktionsrättsråd

Länets funktionsrättsråd är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för brukar- och intresseorganisationerna och Region Gävleborg.

Politiska ledamöter

Ledamöter länets funktionsrättsråd

Arbetsordning

Funktionsrättsråd – arbetsordning – Platina id 09-64836 (pdf)

Mötesdatum 2024

  • Torsdag 29 februari
  • Torsdag 30 maj
  • Torsdag 3 oktober
  • Torsdag 28 november

Protokoll