Undvikbar slutenvård

Undvikbar slutenvård enligt socialstyrelsens indikatorer innefattas av vårdtillfällen orsakade av utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom slutenvården. Gäller all slutenvård i Region Gävleborg för patienter över 65 år. Presenteras i antal per diagnosgrupp för varje kommun och i andel utifrån befolkning över 65 år i sista kolumnen.

Källa: Cyklop - produktion specialistvård