Välfärd Gävleborg

Struktur för ledning och styrning i samverkan i sociala välfärdsfrågor och närliggande hälso- och sjukvård i Gävleborgs län.

Politisk organisation - Välfärd Gävleborg

Tjänstemannaorganisation - Välfärd Gävleborg

Samverkansformer

Beskrivning av struktur och samverkansformer Välfärd Gävleborg

Organisationsbild Välfärd Gävleborg

För bilden i ppt-format och förklaringar se dokumentet Beskrivning av struktur och samverkansformer Välfärd Gävleborg