Politisk organisation - Välfärd Gävleborg

Inom ramen för Välfärd Gävleborg finns det politiska nätverket Nätverk Välfärd.

Utskotten gör löpande avstämningar med GU-Ledningsgrupper när de arbetar fram nya handlingsplaner och beslutsunderlag

Styrgrupp Välfärd är grupperingar för politiskt samarbete i de fyra hörnen av Gävleborgs län: södra Hälsingland, norra Hälsingland, Gävle och västra Gästrikland.

Nätverk Välfärd - Överenskommelse om samverkansformer i Gävleborgs län