Aktuell forskning

Här kan du läsa om forskningsprojekt och kliniska prövningar i Region Gävleborg och få en närmare inblick i forskarvardagen.

Projektdatabasen

I projektdatabasen kan du se alla forskningsprojekt och kliniska prövningar som bedrivs inom Region Gävleborg. Om du går i forskningstankar kan du låta dig inspireras där, eller om du bara är nyfiken, välkommen att läsa oavsett. Projektdatabasen ger även dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Gävleborgs forskningsbokslut. Projektdatabasen finns i Researchweb (där du även kan ansöka om medel med mera).
Studieregistrera ditt forskningsprojekt.

Forskarporträtt och andra exempel

Är du nyfiken på hur vardagen som forskare ser ut? I forskarporträtt och andra reportage och artiklar får du möta några av forskarna i Gävleborg och i Sjukvårdsregion Mellansverige. Läs gärna om hur de vågade klivet och började forska, vad som driver dem, hur deras vardag och utmaningar ser ut, om disputationer, resultat och annat.