Kliniska studier och läkemedelsprövningar

En klinisk prövning, även kallad klinisk studie, är en undersökning på människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod. Region Gävleborg kan bidra med stöd vid uppstart och genomförande av kliniska prövningar

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete som stödjer forskare och andra som är intresserade av att genomföra kliniska studier och patienter som vill veta mer om att delta i studier.

Samordningen av kliniska studier sker på lokal och regional nivå. Region Gävleborg deltar i samarbetet för Mellansverige. Här finns möjlighet till rådgivning vid kliniska studier och inför anslagsansökningar samt kurser och utbildningar inom exempelvis good clinical practice (GCP) och monitorering.

Forskningsmottagning

På forskningsmottagningen finns forskningsstödjande personal för att underlätta klinisk forskning på olika sätt, till exempel genom att ta emot forskningspersoner som ingår i olika forskningsprojekt, göra mätningar, dela ut frågeformulär med mera.

Forskningsstödjande personal kan även stödja enskilda forskare/prövare vid uppstart av nya studier och under studiernas gång, bland annat med administrativa uppgifter och samordning av kontakter med övriga verksamheter.

Forskningsmottagningen ligger på Gävle sjukhus, hus 11, ingång via huvudentrén eller ingång 15, plan 6.

Kontakt

kliniskaprovningar@regiongavleborg.se