Regionala forskningsrådet i Mellansverige

Genom samverkan blir forskningen ännu bättre, till tydlig nytta för patienter och medborgare. Det är det regionala forskningsrådet i Mellansverige (RFR) övertygat om. Är du intresserad av att ingå i en forskargrupp och forska tillsammans med kollegor från olika verksamheter, regioner och lärosäten? Välkommen att läsa mer här på sidan.

Sjukvårdsregion Mellansverige är ett samarbete mellan Region Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Örebro och Uppsala län. Till det samverkansorganet finns ett regionalt forskningsråd knutet. Det regionala forskningsrådet (RFR) utlyser forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid regionerna i Mellansverige.

Forskningsmedlen därifrån kommer från en gemensam pott där alla deltagande regioner har bidragit. Fokus ligger på samverkan. Därför behöver det finnas projektdeltagare från minst två av regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige i en sådan ansökan. Välkommen att ansöka! 

Ansökan om forskning i Region Gävleborg – Researchweb

RFR:s kansli för hela samverkansområdet finns i Gävleborg. Välkommen att höra av dig! regionalaforskningsradet@regiongavleborg.se

RFR:s webbplats

Läs gärna mer om hur samverkan stärker den kliniska forskningen.