Urmekanismer - konstnärliga uppdrag i en pandemisk tid

Publikationen Urmekanismer summerar hela den stora satsningen på särskilda uppdrag som gjordes under pandemin. Redan i början av april 2020, när hela världen precis hade stängt ner, lyste Region Gävleborg ut särskilda uppdrag till kulturskapare verksamma i Gävleborgs län. Under 2020 och 2021 kom sammanlagt 86 uppdrag att tilldelas olika kulturskapare, kulturproducenter, skribenter och forskare.

Uppdragen resulterade i konstnärliga verk och hantverksmässiga undersökningar och de flesta av uppdragstagarna har mött en publik i olika former under åren som följt via bland annat P4 Gävleborg, DansDialog, kunskapsdagar och utställningar.

Uppdragen var del av omställningsarbetet kopplat till restriktionerna för att stimulera en kontinuitet i produktionen inom kulturområdet i länet och samtidigt främja att skildringar skapades i Gävleborg av den anmärkningsvärda tiden.

Kultur Gävleborg har sammanställt presentationer av alla uppdragen i en publikation som både blir en återblick på pandemiåren och en slags utbudskatalog över en betydande del av den kulturella kompetensen i länet.