Doktor Landelius konstsamling

Kultur Gävleborg arbetar aktivt för att hitta nya sätt att aktualisera och lyfta den offentliga konstsamlingen och söka nya samarbeten mellan olika konstformer och aktörer.

I projektet ”Sätt ord på konsten” sammanför Kultur Gävleborgs konstsamlingsteam och litteraturverksamhet konst från regionens konstsamling med litterära texter skrivna av studenter från Bollnäs folkhögskola. Verken och texterna utgör grunden för en utställning som visas på Gävle sjukhus den 24 maj – 3 november 2019.

Syftet med projektet är att spegla och belysa konsten på nya sätt och att publiken genom studenternas texter ska få ta del av olika personers erfarenheter och kanske upptäcka nya detaljer hos verken.

Urvalet från konstsamlingen, som speglar bredden av den offentliga konst som vi äger gemensamt, har gjorts av konstnären Björn Larsson (Ockelbo/Stockholm). Björn har också haft ett curatoriellt uppdrag att gestalta utställningen och har satt utställningens titel - Doktor Landelius konstsamling.

Doktor Landelius konstsamling visas i ett ett för ändamålet uppbyggt utställningsrum utanför Mammografin på Gävle sjukhus.


För att ge verken och texterna ytterligare en dimension har skådespelare och annan personal från Folkteatern Gävleborg läst in studenternas texter. Inläsningarna, tillsammans med bilder på utställningen, finns tillgängliga i appen KOF-Konstfiktion & fakta. I appen finns även podcast där konstnären Björn Larsson och medverkande från Bollnäs folkhögskola finns intervjuade.

I samband med utställningen genomförs pedagogiska insatser riktade till allmänhet och specifika målgrupper.

Mer information

Folder om projektet och utställningen (pdf)

Häfte med studenternas texter och namn på uppläsarna från Folkteatern – för utskrift (pdf)

Samarbetspartners

Folkteatern Gävleborg 

Skrivarlinjen Bollnäs folkhögskola