Doktor Landelius konstsamling

Under våren 2019 sammanförde Kultur Gävleborgs konstsamlingsteam och litteraturverksamhet konst från regionens konstsamling med litterära texter skrivna av studenter från Bollnäs folkhögskola. Verken och texterna utgjorde grunden för en utställning som visades på Gävle sjukhus den 24 maj – 3 november 2019.

Urvalet från konstsamlingen, som speglar bredden av den offentliga konst som vi äger gemensamt, gjordes av konstnären Björn Larsson (Ockelbo/Stockholm). Björn hade också ett curatoriellt uppdrag att gestalta utställningen och satte utställningens titel - Doktor Landelius konstsamling.

Doktor Landelius konstsamling visades i ett ett för ändamålet uppbyggt utställningsrum utanför Mammografin på Gävle sjukhus.

 

För att ge verken och texterna ytterligare en dimension läste skådespelare och annan personal från Folkteatern Gävleborg in studenternas texter. Inläsningarna, tillsammans med bilder på utställningen, finns tillgängliga i appen KOF-Konstfiktion & fakta. I appen finns även en podcast där konstnären Björn Larsson och medverkande från Bollnäs folkhögskola finns intervjuade.

I samband med utställningen genomfördes pedagogiska insatser riktade till allmänhet och specifika målgrupper.